خدمات دولت الکترونیک وزارت نفت ایران
خدمت مورد نظر خود را انتخاب نمایید

اين سامانه جهت تسريع امور ثبت نام دانش آموختگان ممتاز جهت گزینش و استخدام در صنعت نفت می باشد

 
جذب دانش آموختگان ممتاز

این سامانه جهت تسريع امور ثبت نام داوطلبان استفاده از امريه سربازي صنعت نفت مي باشد

 
طرح نظام در صنعت نفت

این سامانه جهت رویت آخرین وضعیت نیروهای جدید الاستخدام می باشد

 
رویت وضعیت نیروهای جدید الاستخدام

نرم افزار متخصصان صنعت نفت به منظور ثبت اطلاعات کارگروه های تخصصی ایجاد گردیده است.

 
متخصصان
صنعت نفت


اين پژوهش در خصوص دلايل انصراف پذيرفته شدگان آزمونهاي استخدامي می باشد


 
پروژه بررسي دلایل انصراف

این سامانه جهت رویت اطلاعات رزومه ای ائمه جماعات و ارسال مدارک مورد نیاز آنها می باشد

 
سامانه اطلاعات ائمه جماعات
 

این سامانه جهت اطلاعاع رسانی در مورد برگزاري مصاحبه هاي فني و تخصصي فارغ التحصيلان برگزيده گروه الف دانشگاه صنعت نفت می باشد

 
سامانه اطلاعات محل و زمان برگزاری مصاحبه

برای نمایش بهتر از Internet Explorer نسخه 7 به بالا استفاده نمایید