قابل توجه داوطلبان
مدیریت فن آوری اطلاعات و ارتباطات مسئولیت فنی سامانه امریه طرح نظام را بر عهده دارد 
و هیچگونه مسئولیتی در قبال نحوه پذیرش و پاسخگویی به داوطلبان ندارد.
  
قابل توجه متقاضیان
به اطلاع متقاضیان محترم میرساند؛با توجه به عدم تخصیص سهمیه امریه به این وزارتخانه، نوبت بعدی بازگشایی ثبت نام منوط به اطلاع رسانی از سوی مراجع مربوطه خواهد بود، لذا ضمن تشکر از تمامی متقاضان خدمت در صنعت، خواهشمند است از طرح سوال و مراجعه به این امور خودداری و جهت انجام خدمت وظیفه در سایر دستگاه ها اقدام نمایند