خدمات دولت الکترونیک وزارت نفت ایران
خدمات درون سازمانی

این سامانه جهت رویت آخرین وضعیت نیروهای جدید الاستخدام می باشد

 
رویت وضعیت نیروهای جدید الاستخدام

این سامانه جهت تسريع امور ثبت نام داوطلبان استفاده از امريه سربازي صنعت نفت مي باشد

 
طرح نظام در صنعت نفت

این سامانه جهت اطلاعاع رسانی در مورد برگزاري مصاحبه هاي فني و تخصصي فارغ التحصيلان برگزيده گروه الف دانشگاه صنعت نفت می باشد

 
سامانه اطلاعات محل و زمان برگزاری مصاحبه

این سامانه جهت رویت اطلاعات رزومه ای ائمه جماعات و ارسال مدارک مورد نیاز آنها می باشد

 
سامانه اطلاعات ائمه جماعات


خدمات شناسه دار وزارت نفت
(به همراه شناسنامه، نظرسنجي، سوالات متداول و ...)


برای نمایش بهتر از Internet Explorer نسخه 7 به بالا استفاده نمایید